ĐẶT BÀN TẠI
Slider

GIỜ MỞ CỬA

Chi nhánh Hồ Xuân Hương Q3

Buổi sáng: 11:00 – 14:00

Buổi tối: 17:00 – 22:00

Hotline: 0903 138 072

 

Chi nhánh Saigon Centre Q1

Buổi sáng: 10:30 – 21:30

Hotline: 0903 061 316

 

Sau khi đặt bàn trên website, Nhà hàng sẽ sớm liên hệ để xác nhận thông tin nhằm đảm bảo cho việc phục vụ quý khách được chu đáo và tốt hơn.

 

Delivery

Chi nhánh Hồ Xuân Hương Q3

Buổi sáng: 11:00 – 14:00

Buổi tối: 17:00 – 22:00

Hotline: 0903 138 072

  

Sau khi hoàn tất đặt món, Hao Yu sẽ liên hệ ngay xác nhận thông tin nhằm đảm bảo cho việc phục vụ quý khách được chu đáo và tốt hơn.

 

EN VI